Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 298 из 799

background image

„Bluetooth“ garsiakalbio naudojimas

10

•  „Bluetooth“ naudoja tą patį dažnį, kaip ir kai kurie pramoniniai, moksliniai, medicininiai ir 

mažos galios produktai, todėl užmezgant ryšį netoli šių tipų produktų gali kilti trukdžių.

•  Kai kurie prietaisai, ypač neišbandyti ar nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami 

su „Bluetooth“ garsiakalbiu.

•  Nenaudokite „Bluetooth“ nelegaliais tikslais (pavyzdžiui failų kopijų piratavimui ar nelegaliam 

pokalbių pasiklausymui komerciniais tikslais).

Jungimas naudojant „Bluetooth“

Suporuokite „Bluetooth“ garsiakalbį su mobiliuoju prietaisu. Kai prietaisai suporuoti, „Bluetooth“ 
garsiakalbis automatiškai prisijungs prie mobiliojo prietaiso, kai tik „Bluetooth“ garsiakalbis bus 
įjungiamas.

 „Bluetooth“ garsiakalbis 

 Paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ poravimo mygtuką ilgiau 

nei tris sekundes, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ poravimo režimas.
Indikatoriaus lemputė užsidegs raudonai ir mėlynai.

Pirmą kartą įjungus „Bluetooth“ garsiakalbį, jis pradeda veikti „Bluetooth“ poravimo 
režimu.

 Mobilusis prietaisas 

 Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir ieškokite „Bluetooth“ prietaisų.

Daugiau informacijos rasite kito prietaiso naudotojo vadove.

 Mobilusis prietaisas 

 Palieskite [Speaker] Bottle Design (0000) prieinamų prietaisų sąraše.

•  „Bluetooth“ garsiakalbio PIN kodas yra keturių skaitmenų numeris, nurodytas kito 

prietaiso „Bluetooth“ nustatymų ekrane, lenktiniuose skliaustuose. Numeris skiriasi 
priklausomai nuo „Bluetooth“ garsiakalbio.

•  Jei nepavyksta sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba prietaisui nepavyksta aptikti „Bluetooth“ 

garsiakalbio, kito prietaiso sąraše pašalinkite informaciją apie prietaisą. Tada 
pabandykite sujungti dar kartą.

•  „Bluetooth“ jungimosi ribos ir garso kokybė gali skirtis, priklausomai nuo sujungtų 

prietaisų.

Lietuvių kalba

10