Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 297 из 799

background image

9

„Bluetooth“ garsiakalbio 

naudojimas

„Bluetooth“ garsiakalbio įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti „Bluetooth“ garsiakalbį, paspauskite ir palaikykite maitinimo / 
paleidimo mygtuką.
Pirmą kartą įjungus „Bluetooth“ garsiakalbį, įsijungia lempa ir jis pradeda veikti „Bluetooth“ 
poravimo režimu.

•  Jei „Bluetooth“ garsiakalbis užstringa ir nereaguoja, paspauskite ir apie aštuonias 

sekundes palaikykite maitinimo / paleidimo mygtuką.

•  Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, 

vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jungimas prie kito prietaiso

Pastabos apie „Bluetooth“ naudojimą

„Bluetooth“ – belaidžio ryšio technologija, naudojanti 2,4 GHz dažnį, kad būtų galima prisijungti 
prie įvairių prietaisų nedideliais atstumais. Juo galima prisijungti ir keistis duomenimis su kitais 
„Bluetooth“ prietaisais, pavyzdžiui, su mobiliaisiais prietaisais, kompiuteriais, spausdintuvais ir 
kitais skaitmeniniais namų apyvokos prietaisais, nesujungtais tarpusavyje laidais.

•  Siekdami išvengti problemų, kurios gali kilti jungiant „Bluetooth“ garsiakalbį prie kito 

prietaiso, abu prietaisus padėkite arčiau vienas kito.

•  Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garsiakalbis ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra „Bluetooth“ veikimo 

srityje (10 m). Atstumas gali kisti atsižvelgiant į aplinką, kurioje prietaisai naudojami.

•  Įsitikinkite, kad tarp „Bluetooth“ garsiakalbio ir prijungto prietaiso nėra jokių kliūčių, įskaitant 

žmones, sienas, kampus ar tvoras.

•  Nelieskite prijungto prietaiso „Bluetooth“ antenos.

Lietuvių kalba

9