Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 294 из 799

background image

Pradžia

6

Įkrovimas laidu

Prieš naudodami pirmą kartą arba tuomet, kai ilgą laiką nebuvo naudojamas, „Bluetooth“ 
garsiakalbį įkraukite.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius (daugiau nei 5V/1A įkraunant laidu, 
daugiau nei 5V/2A įkraunant belaidžiu būdu). Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais gali 
susprogti akumuliatorius arba sugesti „Bluetooth“ garsiakalbis.

Prijunkite „Bluetooth“ garsiakalbį prie įkroviklio.

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti „Bluetooth“ garsiakalbį. Bet 
kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

Visiškai įsikrovus, atjunkite „Bluetooth“ garsiakalbį nuo įkroviklio.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi 
įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip 
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant, įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir 
lengvai pasiekiamą.

Lietuvių kalba

6