Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 293 из 799

background image

Pradžia

5

Spalva

Būsena

Mirksi raudonai ir 
mėlynai

„Bluetooth“ poravimo režimas

Greitai mirksi mėlynai 3 
kartus

Prijungta per „Bluetooth“

Greitai mirksi raudonai 
3 kartus

Prijungta per „Bluetooth“ (kai akumuliatorius išsikrovęs)

Mirksi raudonai kas 
keturias sekundes

Akumuliatorius išsikrovęs

Jei indikatoriaus lemputė veikia kitaip nei aprašyta, atjunkite įkroviklį nuo „Bluetooth“ 
garsiakalbio ir prijunkite iš naujo.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės

•  Galite įkrauti „Bluetooth“ garsiakalbį naudodamiesi įkrovikliu (parduodamas atskirai).
•  Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, „Bluetooth“ garsiakalbio negalėsite įjungti iš karto, 

kai prijungsite įkroviklį. Prieš įjungdami „Bluetooth“ garsiakalbį, kelias minutes įkraukite 
išsieikvojusį akumuliatorių.

•  Naudojant kitokį nei įkroviklis maitinimo šaltinį, pvz.: kompiuterį, įkrovimas gali būti lėtesnis 

dėl silpnesnės elektros srovės.

•  Kraunamą „Bluetooth“ garsiakalbį galite naudoti, tačiau dėl to akumuliatorius ilgiau krausis.
•  Jei krovimosi metu „Bluetooth“ garsiakalbiui tiekiamas nestabilus maitinimas, jis gali neveikti. 

Jei taip nutiktų, atjunkite įkroviklį nuo „Bluetooth“ garsiakalbio.

•  Įkrovimo metu „Bluetooth“ garsiakalbis ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis 

neturėtų trumpinti „Bluetooth“ garsiakalbio naudojimo ar veikimo laiko. Jei akumuliatorius 
įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.

•  Jeigu „Bluetooth“ garsiakalbis tinkamai nesikrauna, nuneškite „Bluetooth“ garsiakalbį ir 

įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

•  Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo įkroviklio specifikacijų.

Lietuvių kalba

5