Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 292 из 799

background image

Pradžia

4

Mygtukai

Mygtukas

Funkcija

Maitinimo / paleidimo 
mygtukas

•  Paspauskite ir palaikykite, norėdami įjungti arba išjungti 

„Bluetooth“ garsiakalbį.

•  Paspauskite, norėdami paleisti arba pristabdyti muziką.
•  Jei „Bluetooth“ garsiakalbis užstringa ir nereaguoja, paspauskite 

ir apie aštuonias sekundes, kad išjungtumėte buteliuko formos 
garsiakalbį.

Garsumo mygtukas (+)

•  Paspauskite, norėdami reguliuoti muzikos garsumą atkūrimo 

metu.

•  Paspauskite ir palaikykite, norėdami peršokti prie kitos dainos 

muzikos atkūrimo metu.

Garsumo mygtukas (-)

•  Paspauskite, norėdami sumažinti muzikos garsumą atkūrimo 

metu.

•  Paspauskite ir palaikykite, norėdami peršokti prie ankstesnės 

dainos muzikos atkūrimo metu.

Lempos ryškumo 
reguliavimo mygtukas

•  Reguliuoti lempos ryškumą.

„Bluetooth“ poravimo 
mygtukas

•  Paspauskite ir palaikykite, kad pradėtų veikti „Bluetooth“ 

poravimo režimas.

•  Kai veikia „Bluetooth“ poravimo režimas, paspauskite, jei norite 

išjungti režimą.

•  Jeigu ryšys nutrūko, paspauskite, jei norite vėl sujungti 

prietaisus.

Indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė įspėja apie „Bluetooth“ garsiakalbio būseną.

Spalva

Būsena

Mirksi mėlyna 3 kartus

„Bluetooth“ garsiakalbis įsijungia

Mirksi raudonai 3 
kartus

„Bluetooth“ garsiakalbis išsijungia

Nuolatos dega raudona 
lemputė

Kraunasi

Nuolatos dega mėlyna 
lemputė

Pilnai įkrauta

Lietuvių kalba

4