Lietuvių kalba Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 289 из 799

background image

1

Pradžia

Pirmiausia perskaitykite

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

•  Paveikslėlių išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Turinys gali keistis be išankstinio 

įspėjimo.

•  Prieš naudodami „Bluetooth“ garsiakalbį įsitikinkite, kad jis suderinamas su prietaisu.
•  „Bluetooth“ garsiakalbis suderinamas su Belaidės energijos konsorciumo (WPC) patvirtintais 

prietaisais.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Atkreipkite dėmesį į: pastabas, naudojimo patarimus ar papildomą informaciją

Lietuvių kalba

1