Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 287 из 799

background image

Pielikums

21

10 

Izņemiet shēmas plati, izceļot to no Bluetooth skaļruņa.

11 

Izskrūvējiet četras skrūves, kas izvietotas uz shēmas plates un savieno galveno shēmas plati 
ar akumulatoru bloku.

12 

Atāķējiet akumulatoru bloka āķi un atveriet bloka apakšdaļu, lai varētu izņemt akumulatorus.

Latviešu

21