Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 285 из 799

background image

Pielikums

19

Cita Bluetooth ierīce nevar noteikt jūsu Bluetooth skaļruņa atrašanās 

vietu

•  Pārliecinieties, vai jūsu Bluetooth skaļrunis atrodas Bluetooth savienošanas pārī režīmā.
•  Restartējiet Bluetooth skaļruni un atkārtoti veiciet Bluetooth skaļruņa meklēšanu.
•  Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas Bluetooth 

savienojuma diapazonā (10 m).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Jūsu Bluetooth skaļrunis nespēj izveidot savienojumu ar citu 

Bluetooth ierīci

•  Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimāli 

pieļaujamajā Bluetooth diapazonā (10 m).

•  No ierīces, ar kuru veidosiet savienojumu, atvienojiet visas pārī savienotās ierīces un vēlreiz 

mēģiniet izveidot savienojumu.

Bluetooth savienojums tiek bieži atvienots

•  Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
•  Pārliecinieties, vai Bluetooth skaļrunis un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimāli 

pieļaujamajā Bluetooth diapazonā (10 m).

•  Izmantojot Bluetooth skaļruni ar citām Bluetooth ierīcēm, savienojumu var ietekmēt 

elektromagnētiskie viļņi. Izmantojiet Bluetooth skaļruni vidē, kur ir mazāk bezvadu ierīču.

Bluetooth skaļrunis darbojas citādi, nekā aprakstīts rokasgrāmatā

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces.

Akumulators izlādējas ātrāk, salīdzinot ar iegādes brīdi

•  Kad Bluetooth skaļrunis vai akumulators tiek pakļauts ļoti zemas vai ļoti augstas 

temperatūras iedarbībai, akumulatora darbības ilgums var samazināties.

•  Akumulatora darbmūžs ir ierobežots, un noderīgā izlāde laika gaitā samazinās.

Latviešu

19