Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 284 из 799

background image

18

Pielikums

Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet tālāk norādītos risinājumus.

Jūsu Bluetooth skaļrunis neieslēdzas

Kad akumulators ir pilnīgi izlādējies, Bluetooth skaļrunis neieslēdzas. Pirms Bluetooth skaļruņa 
ieslēgšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Bluetooth skaļruņa darbība sastingst

Ja Bluetooth skaļruņa darbība sastingst vai uzkaras, mēģiniet atrisināt problēmu, izslēdzot 
Bluetooth skaļruni un pēc to tam atkal ieslēdzot.
Ja Bluetooth skaļrunis joprojām nereaģē, pārtrauciet Bluetooth savienojumu un atjaunojiet to. 
Lai to izdarītu, apmēram trīs sekundes turiet nospiestu Bluetooth pāra savienojuma pogu. Kad 
Bluetooth skaļrunim tiek aktivizēts Bluetooth savienošanas pārī režīms, vēlreiz savienojiet ierīces 
un pēc tam pārbaudiet Bluetooth skaļruņa darbību.
Ja problēma vēl joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (Samsung apstiprinātiem USB 

kabeļiem un lādētājiem)

Pārliecinieties, ka USB kabelis vai lādētājs ir pievienots pareizi.
Ja problēma vēl joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Latviešu

18