Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 283 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

17

Papildu iespēju konfigurēšana

Jūs varat pielāgot Bluetooth skaļruņa un programmas Lux manager iestatījumus.

Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie Lux manager.
Ja izmantojat iOS mobilo ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Pieskarieties pie 

 

→ Iestatījumi.

Savienojuma pārvaldnieks

Meklējiet Bluetooth skaļruni, lai izveidotu ar to savienojumu vai skatītu šobrīd pievienotā 
Bluetooth skaļruņa informāciju.

Kustības lietotāja pieredze

Lai mainītu Bluetooth skaļruņa apgaismojuma spilgtumu un krāsu, aktivizējiet kustību 
atpazīšanas funkciju.

Informācija

Jūs varat skatīt informāciju par programmas versiju un atvērt avota licenci. Jūs varat skatīt arī 
lietotāja rokasgrāmatu.

Latviešu

17