Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 282 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

16

Mūzikas apgaismojums

Izvēloties apgaismojuma režīmu Mūzikas apgaismojums, apgaismojuma spilgtums un krāsa 
mainīsies atbilstoši atskaņotajai mūzikai. Krāsa mainīsies jauktā secībā, un mainīsies arī spilgtums 
atbilstoši atskaņotās mūzikas skaļumam.
Ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzama ikona  .

Sveces režīms

Izvēloties apgaismojuma iespēju Sveces režīms, apgaismojums mirgos līdzīgi dabiskai sveces 
gaismai.
Ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzama ikona  .

Miega taimera izmantošana

Varat iestatīt, lai apgaismojums automātiski izslēgtos priekšiestatītajā laikā.

Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie Lux manager.
Ja izmantojat iOS mobilo ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Pieskarieties pie 

 

→ Miega taimeris.

Iestatiet taimeri un pieskarieties pie Sākt.
Iepriekš iestatītajā laikā apgaismojums un mūzika izslēgsies.

Latviešu

16