Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 281 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

15

Papildu apgaismojuma krāsu izvēle

Varat izvēlēties ne vien priekšiestatītās apgaismojuma krāsas, bet arī citas.

Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie Lux manager.
Ja izmantojat iOS mobilo ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Pieskarieties pie 

 

→ Mana krāsa.

Izvēles panelī pieskarieties vēlamajai krāsai.
Apgaismojumam tiks lietota izvēlētā krāsa.

Lai saglabātu izvēlēto krāsu, pieskarieties pie  .
Lai noņemtu saglabāto krāsu, pieskarieties saglabātās krāsas ikonai un turiet to.

Apgaismojuma krāsas maiņa, izmantojot Bluetooth skaļruni

Izmantojiet Bluetooth skaļruņa kustību atpazīšanas funkciju.
Pakratiet Bluetooth skaļruni, lai nomainītu apgaismojuma krāsu uz nejauši izvēlētu krāsu. Ja 
kustības atpazīšanas funkcija nemaina apgaismojuma spilgtumu un krāsu, programmas 

Lux 

manager galvenajā ekrānā pieskarieties pie 

 

→ Iestatījumi un tad sadaļā Kustības lietotāja 

pieredze pieskarieties slēdzim, lai aktivizētu kustības atpazīšanas funkciju.

Apgaismojuma režīma maiņa

Ir iespējams mainīt apgaismojuma režīmu, radot dažādas noskaņas.
Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie 

Lux manager. Ja izmantojat iOS mobilo 

ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Pieskarieties pie 

 un izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām.

Gaismas vilnis

Izvēloties apgaismojuma režīmu Gaismas vilnis, apgaismojuma krāsa mainīsies uz nejaušu.
Ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzama ikona  .

Elpošanas apgaismojums

Izvēloties apgaismojuma režīmu Elpošanas apgaismojums, apgaismojuma spilgtums periodiski 
mainīsies un apgaismojums lēni pulsēs.
Ekrāna augšējā labajā stūrī būs redzama ikona 

.

Latviešu

15