Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 280 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

14

Apgaismojuma spilgtuma regulēšana

Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie Lux manager.
Ja izmantojat iOS mobilo ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Lai noregulētu spilgtumu pieskarieties pie 

 vai 

.

Vai arī velciet ar pirkstu ekrānā uz augšu vai uz leju, lai noregulētu spilgtumu.

Apgaismojuma spilgtuma regulēšana, izmantojot Bluetooth skaļruni

Lai regulētu apgaismojuma spilgtumu, izmantojot Bluetooth skaļruni, nospiediet lampas 
spilgtuma regulēšanas pogu.
Jūs varat izmantot arī Bluetooth skaļruņa kustību atpazīšanas funkciju. Ja nepieciešams, sasveriet 
Bluetooth skaļruni par vairāk nekā 100°. Spilgtums tiks pakāpeniski mainīts. Kad spilgtums 
nomainās uz vēlamo līmeni, atkal novietojiet to vertikāli. Ja kustības atpazīšanas funkcija 
nemaina apgaismojuma spilgtumu, programmas 

Lux manager galvenajā ekrānā pieskarieties 

pie 

 

→ Iestatījumi un tad sadaļā Kustības lietotāja pieredze pieskarieties slēdzim, lai 

aktivizētu kustības atpazīšanas funkciju.

Apgaismojuma krāsas maiņa

Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie Lux manager.
Ja izmantojat iOS mobilo ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos priekšiestatījuma krāsu.

Krāsu ekrāna apakšdaļā izvēlieties krāsas ikonu.
Vai arī pieskarieties vēlamajai krāsai ekrānā.

Apgaismojumam tiks lietota izvēlētā krāsa.

Latviešu

14