Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 279 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

13

Lampas lietošana

Ievadinformācija par programmu Lux manager

Lai konfigurētu apgaismojumu vai izmantotu tā papildfunkcijas, lejupielādējiet un instalējiet 
programmu 

Lux manager savā mobilajā ierīcē, kas pievienota, izmantojot Bluetooth. 

Programmu 

Lux manager varat lejupielādēt no Galaxy Apps vai Play veikals. Ja izmantojat iOS 

mobilo ierīci, jūs varat lejupielādēt programmu no Apple App Store.
Mobilās ierīces programmu sarakstā pieskarieties pie 

Lux manager. Ja izmantojat iOS mobilo 

ierīci, sākuma ekrānā pieskarieties pie 

Lux manager.

Programma 

Lux manager automātiski izveidos savienojumu ar Bluetooth skaļruni. Ja izmantojat 

iOS mobilo ierīci, uznirstošajā logā pieskarieties Bluetooth skaļruņa nosaukumam.
Ja programma nesavienojas ar Jūsu Bluetooth skaļruni, 

Lux manager galvenajā ekrānā 

pieskarieties pie 

 

→ Savienojuma pārvaldnieks un pieskarieties Bluetooth skaļruņa 

nosaukumam, lai pievienotu to manuāli.

Ieslēdziet un izslēdziet 

apgaismojumu

Atveriet Lux manager izvēlnes 

ekrānu

Regulējiet apgaismojuma 

spilgtumu

Regulējiet apgaismojuma 

spilgtumu

Krāsu ekrāna ikona

Krāsas ikona

Latviešu

13