Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 278 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

12

Pievienošana ar audio kabeli

Pievienojiet Bluetooth skaļruni ierīcei, izmantojot audio kabeli. Kad Bluetooth skaļrunis ir 
pievienots, izmantojot audio kabeli, varat tikai pielāgot skaļumu.

 Bluetooth skaļrunis 

 Iespraudiet audio kabeli audio kabeļa ligzdā.

 Cita ierīce 

 Iespraudiet audio kabeļa otru galu audio izvades ligzdā.

•  Ja Bluetooth skaļruni vienlaikus pievieno ierīcei, izmantojot audio kabeli, un citai 

ierīcei, lietojot Bluetooth funkciju, Bluetooth skaļrunis atskaņos tikai skaņu no ierīces, 
kas pievienota, izmantojot Bluetooth funkciju.

•  Audio kabeļa ligzda ir pielāgota Samsung mobilajām ierīcēm. Pievienojot Bluetooth 

skaļruni ierīcei, kas nav Samsung mobilā ierīce, atskaņošana var tikt pēkšņi pārtraukta 
vai atkarībā no skaļuma var notikt atgriezeniska darbība. Atbilstoši pielāgojiet 
skaļumu.

Mūzikas atskaņošana

Klausieties mūziku, kas tiek atskaņota savienotajā ierīcē.
Lai atskaņotu mūziku, nospiediet ieslēgšanas/atskaņošanas pogu.

Pauze vai atskaņošanas atsākšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/atskaņošanas pogu, lai apturētu (pauze) vai atsāktu 
atskaņošanu.

Skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma pogu, lai atskaņošanas laikā pielāgotu skaļumu.

Pāriešana uz citām dziesmām

Turiet nospiestu skaļuma (+) pogu, lai atskaņošanas laikā pārietu uz nākamo dziesmu.
Turiet nospiestu skaļuma (-) pogu, lai atskaņošanas laikā pārietu uz iepriekšējo dziesmu.

Latviešu

12