Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 276 из 799

background image

Bluetooth skaļruņa lietošana

10

•  Bluetooth izmanto tādu pašu frekvenci, kā daži industriālie, zinātniskie, medicīniskie un zema 

enerģijas patēriņa produkti un var rasties traucējumi izveidojot savienojumus šāda veida 
produktu tuvumā.

•  Dažas ierīces, it sevišķi tās, kuras nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt 

savietojamas ar Bluetooth skaļruni.

•  Neizmantojiet Bluetooth funkciju nelikumīgiem mērķiem (piemēram, veidojot pirātiskas failu 

kopijas vai nelegāli noklausoties komunikāciju komerciāliem mērķiem).

Pieslēgšanās ar Bluetooth

Savienojiet Bluetooth skaļruni un mobilo ierīci pārī. Kad savienojums pārī ir izveidots, Bluetooth 
skaļrunis pēc ieslēgšanas automātiski izveidos savienojumu ar mobilo ierīci.

 Bluetooth skaļrunis 

 Ilgāk kā trīs sekundes turiet nospiestu Bluetooth pāra savienojuma 

pogu, lai aktivizētu Bluetooth pāra savienojuma režīmu.
Indikatora gaisma mirgos sarkanā un zilā krāsā.

Pirmo reizi ieslēdzot Bluetooth skaļruni, tas pārslēgsies Bluetooth savienošanas pārī 
režīmā.

 Mobilā ierīce 

 Aktivizējiet funkciju Bluetooth un meklējiet Bluetooth ierīces.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

 Mobilā ierīce 

 Pieejamo ierīču sarakstā pieskarieties pie [Speaker] Bottle Design (0000).

•  Bluetooth skaļruņa PIN ir četrciparu skaitlis apaļās iekavās, kas norādīts otras ierīces 

Bluetooth iestatījumu ekrānā. Skaitlis atšķiras atkarībā no Bluetooth skaļruņa.

•  Ja neizdodas Bluetooth savienojums vai otra ierīce nevar atrast Bluetooth skaļruni, no 

otras ierīces saraksta noņemiet ierīces informāciju. Tad mēģiniet izveidot atkārtotu 
savienojumu.

•  Savienojuma izveidošanas metode ar Bluetooth var atšķirties atkarībā no 

savienotajām ierīcēm.

Latviešu

10