Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 271 из 799

background image

Darba sākšana

5

Krāsa

Statuss

Mirgo sarkanā un zilā 
krāsā

Bluetooth savienošanas pārī režīms

Ātri mirgo zilā krāsā trīs 
reizes

Savienots, izmantojot Bluetooth

Trīs reizes ātri 
iemirgojas sarkanā 
krāsā

Savienots, izmantojot Bluetooth (kad akumulators ir gandrīz 
izlādējies)

Iemirgojas sarkanā 
krāsā ik pēc četrām 
sekundēm

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems

Ja indikatora gaisma nedarbojas, kā aprakstīts, atvienojiet lādētāju no Bluetooth skaļruņa 
un pievienojiet to no jauna.

Akumulatora uzlāde

Padomi un piesardzības pasākumi, veicot akumulatora uzlādi

•  Bluetooth skaļruni var uzlādēt, izmantojot lādētāju (iegādājams atsevišķi).
•  Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, Bluetooth skaļruni nevar ieslēgt uzreiz pēc tam, kad ir 

pievienots lādētājs. Pirms Bluetooth skaļruņa ieslēgšanas ļaujiet tukšajam akumulatoram 
dažas minūtes uzlādēties.

•  Izmantojot lādētāja vietā citu strāvas avotu, piemēram, datoru, uzlādes ātrums var 

samazināties mazākas elektriskās strāvas dēļ.

•  Bluetooth skaļruni var lietot arī tā uzlādes laikā, taču tad būs nepieciešams ilgāks laiks, lai 

pilnībā uzlādētu akumulatoru.

•  Ja Bluetooth skaļruņa barošana uzlādes laikā nav vienmērīga, skaļrunis var nedarboties. Šādā 

gadījumā atvienojiet Bluetooth lādētāju no skaļruņa.

•  Uzlādes laikā Bluetooth skaļrunis un lādētājs var sakarst. Tas ir normāli, un tam nevajadzētu 

ietekmēt Bluetooth skaļruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk 
nekā parasti, lādētājs var pārstāt veikt uzlādi.

•  Ja Bluetooth skaļrunis neuzlādējas pareizi, nogādājiet Bluetooth skaļruni un lādētāju 

Samsung servisa centrā.

•  Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no lādētāja specifikācijām.

Latviešu

5