Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 268 из 799

background image

Darba sākšana

2

Pakas saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

•  Bluetooth skaļrunis
•  Īsā lietošanas pamācība

•  Ar ierīci pievienotie vienumi un jebkādi citi aksesuāri var atšķirties atkarībā no reģiona 

vai pakalpojumu sniedzēja.

•  Piegādātie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām 

ierīcēm.

•  Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
•  Jūs varat iegādāties papildu piederumus pie vietējā Samsung mazumtirgotāja. Pirms 

iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.

•  Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus. Neapstiprinātu piederumu 

lietošana var izraisīt darbības problēmas un darbības traucējumus, kurus nesedz 
garantija.

•  Visu palīgierīču pieejamība var mainīties, un tas ir pilnībā atkarīgs no ražošanas 

uzņēmumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par pieejamajiem piederumiem, skatiet 
Samsung tīmekļa vietni.

Latviešu

2