Latviešu Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 267 из 799

background image

1

Darba sākšana

Izlasiet mani vispirms

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu 
ierīces lietošanu.

•  Attēli vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja 

brīdinājuma.

•  Pirms Bluetooth skaļruņa lietošanas pārliecinieties par tā saderību ar jūsu ierīci.
•  Bluetooth skaļrunis ir saderīgs ar Bezvadu enerģijas konsorcija (WPC) sertificētām ierīcēm.

Norādījumu ikonas

Brīdinājums: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai citiem

Uzmanību: situācijas, kuru rezultātā var nodarīt kaitējumu jūsu ierīcei vai citām iekārtām

Paziņojums: piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

Latviešu

1