Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 244 из 799

background image

Autorska prava

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi 
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva 
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za 
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Trgovačke marke

•  SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrovane trgovačke marke kompanije Samsung 

Electronics.

•  Bluetooth

®

 je registrovana trgovačka marka kompanije Bluetooth SIG, Inc. širom sveta.

•  Sve ostale trgovačke marke i autorska prava su vlasništvo njihovih vlasnika.

Srpski

22