Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 240 из 799

background image

18

Dodatak

Rešavanje problema

Pre kontaktiranja servisnog centra kompanije Samsung, prvo pokušajte sledeća rešenja.

Vaš Bluetooth zvučnik se ne uključuje

Vaš Bluetooth zvučnik ne može da se uključi kada se baterija potpuno isprazni. Napunite bateriju 
do kraja pre uključivanja Bluetooth zvučnika.

Vaš Bluetooth zvučnik stane sa radom

Ako Bluetooth zvučnik stane sa radom ili se ne odaziva na komande, pokušajte to da rešite tako 
što ćete isključiti Bluetooth zvučnik a zatim ga ponovo uključiti.
Ako Bluetooth zvučnik i dalje ne reaguje, prekinite „Bluetooth“ vezu i ponovo je aktivirajte. Da 
biste to uradili, pritisnite taster „Bluetooth“ uparivanje otprilike tri sekunde. Kada Bluetooth 
zvučnik uđe u režim „Bluetooth“ uparivanja, povežite ponovo uređaje a zatim proverite rad 
Bluetooth zvučnika.
Ako problem i dalje nije rešen, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

Baterija se ne puni pravilno (za USB kablove i punjače koje je odobrila 

kompanija Samsung)

Proverite da li je USB kabl ili punjač pravilno priključen.
Ako problem i dalje nije rešen, obratite se servisnom centru kompanije Samsung.

Srpski

18