Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 239 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

17

Konfigurisanje dodatnih opcija

Možete da podesite postavke „Bluetooth“ zvučnika i aplikacije Lux manager.

Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na Lux manager.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Kucnite na 

 

→ Podešavanja.

Menadžer povezivanja

Tražite „Bluetooth“ zvučnik da biste povezali ili videli informacije o trenutno povezanom 
„Bluetooth“ zvučniku.

Korisničko iskustvo sa kretanjem

Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta da biste promenili jačinu svetla ili boju svetla lampe 
„Bluetooth“ zvučnika.

Informacije

Možete da vidite informacije o verziji aplikacije i dozvoli otvorenog izvora. Takođe možete da 
vidite uputstvo za upotrebu.

Srpski

17