Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 238 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

16

Svetlo za Muziku

Kada postavite režim lampe na Svetlo za Muziku, jačina svetla lampe i boja će se menjati u 
skladu sa muzikom koja se reprodukuje. Boja će se nasumično menjati a jačina svetla će se 
menjati u skladu sa jačinom zvuka muzike koja se reprodukuje.
Ikonica   će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

Režim Sveća

Kada postavite režim lampe na Režim Sveća, svetlo lampe prirodno treperi kao sveća.
Ikonica   će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

Korišćenje merača vremena za isključivanje

Možete da postavite da se lampa automatski isključi u podešeno vreme.

Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na Lux manager.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Kucnite na 

 

→ Tajmer spavanja.

Postavite merač vremena i kucnite na Pokreni.
Lampa i muzika će se isključiti u podešeno vreme.

Srpski

16