Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 237 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

15

Biranje dodatnih boja lampe

Možete da izaberete dodatne boje lampe, drugačije od prethodno postavljenih boja.

Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na Lux manager.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Kucnite na 

 

→ Moja boja.

Kucnite na željenu boju sa ploče za biranje.
Izabrana boja će se primeniti na lampu.

Da biste sačuvali zabranu boju, kucnite na  .
Da biste uklonili sačuvanu boju, kucnite i držite ikonicu sačuvane boje.

Promena boje lampe sa „Bluetooth“ zvučnikom

Koristite funkciju prepoznavanja pokreta „Bluetooth“ zvučnika.
Prodrmajte „Bluetooth“ zvučnik da biste nasumično promenili boju svetla lampe. Kada se jačina 
svetla i boja lampe ne promene usled pokreta, na glavnom ekranu aplikacije 

Lux manager

kucnite na 

 

→ Podešavanja i kucnite na prekidač pod Korisničko iskustvo sa kretanjem da 

biste aktivirali funkciju prepoznavanja pokreta.

Menjanje režima lampe

Možete da promenite režim lampe da biste dobili razna raspoloženja.
Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na 

Lux manager. Ako koristite iOS mobilni 

uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Kucnite na 

 i izaberite jedno od sledećeg.

Svetlosni talas

Kada postavite režim rada lampe na Svetlosni talas, boja lampe će se nasumično promeniti.
Ikonica   će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

Svetlo koje diše

Kada postavite režim lampe na Svetlo koje diše, jačina svetla lampe će se povremeno menjati 
tako da će svetlo lampe lagano pulsirati.
Ikonica 

 će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana.

Srpski

15