Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 236 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

14

Podešavanje jačine svetla lampe

Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na Lux manager.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Kucnite na 

 ili 

 da biste prilagodili osvetljenje.

Ili prevucite prst gore ili dole na ekranu da podesite jačinu svetla.

Podešavanje jačine svetla lampe sa „Bluetooth“ zvučnikom

Da biste podesili jačinu svetla lampe koristeći „Bluetooth“ zvučnik, pritisnite taster za 
podešavanje jačine svetla lampe.
Ili možete da koristite funkciju prepoznavanja pokreta „Bluetooth“ zvučnika. Nakrenite 
„Bluetooth“ zvučnik za više od 100°. Jačina svetla će se postepeno menjati. Kada se jačina svetla 
promeni na željeni nivo, opet ga okrenite uspravno. Kada se jačina svetla lampe ne promeni usled 
pokreta, na glavnom ekranu aplikacije 

Lux manager, kucnite na 

 

→ Podešavanja i kucnite 

na prekidač pod 

Korisničko iskustvo sa kretanjem da biste aktivirali funkciju prepoznavanja 

pokreta.

Menjanje boje lampe

Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na Lux manager.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Prevucite ulevo ili udesno da biste izabrali podešenu boju.

U dnu ekrana sa bojama, izaberite ikonicu boje.
Ili kucnite na željenu boju na ekranu.

Izabrana boja će se primeniti na lampu.

Srpski

14