Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 235 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

13

Korišćenje lampe

Upoznavanje sa aplikacijom „Lux manager“

Da biste konfigurisali lampu ili koristili dodatne funkcije lampe, preuzmite i instalirajte aplikaciju 
Lux manager na svoj mobilnom uređaju preko „Bluetooth“-a. Možete da preuzmete aplikaciju 
Lux manager sa Galaxy Apps ili Play продавница. Ako koristite iOS mobilni uređaj, možete da 
preuzmete aplikaciju sa „App Store“ kompanije „Apple“.
Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na 

Lux manager. Ako koristite iOS mobilni 

uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Aplikacija 

Lux manager će se automatski povezati na „Bluetooth“ zvučnik. Ako koristite iOS 

mobilni uređaj, kucnite na ime „Bluetooth“ zvučnika u iskačućem prozoru.
Ako se aplikacija ne poveže na „Bluetooth“ zvučnik, na glavnom ekranu aplikacije 

Lux manager 

kucnite na 

 

→ Menadžer povezivanja i kucnite na ime „Bluetooth“ zvučnika da se povežete 

na njega.

Uključivanje ili isključivanje lampe.

Pristupite ekranu menija aplikacije 

„Lux manager“.

Podesite jačinu svetla lampe.

Podesite jačinu svetla lampe.

Ikonica ekrana sa bojama

Ikonica boje

Srpski

13