Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 234 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

12

Povezivanje preko audio kabla

Povežite „Bluetooth“ zvučnik sa uređajem preko audio kabla. Kada se „Bluetooth“ zvučnik poveže 
preko audio kabla, možete samo da podešavate jačinu zvuka.

 Bluetooth zvučnik 

 Uključite audio kabl u konektor za audio kabl.

 Drugi uređaj 

 Uključite drugi deo audio kabla u priključak za audio izlaz.

•  Ako je „Bluetooth“ zvučnik istovremeno povezan sa uređajem preko audio kabla a 

drugi uređaj preko „Bluetooth“-a, „Bluetooth“ zvučnik će reprodukovati samo zvuk sa 
uređaja povezanog preko „Bluetooth“-a.

•  Konektor za audio kabl najbolje odgovara Samsung mobilnim uređajima. 

Kada povežete Bluetooth zvučnik na uređaj koji nije Samsung mobilni uređaj, 
reprodukovanje može iznenada da se zaustavi ili može doći do povratnog zvuka, u 
zavisnosti od njegove jačine. Podesite pravilno jačinu zvuka.

Slušanje muzike

Slušajte muziku reprodukovanu na povezanom uređaju.
Pritisnite taster za uključivanje-isključivanje/za reprodukovanje da biste reprodukovali muziku.

Pauziranje ili nastavljanje reprodukovanja

Pritisnite taster za uključivanje/isključivanje/Reprodukuj da biste pauzirali ili nastavili 
reprodukciju.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu zvuka tokom reprodukovanja.

Preskakanje na druge pesme

Pritisnite i držite taster jačine zvuka (+) da biste prešli na sledeću pesmu tokom reprodukcije.
Pritisnite i držite taster jačine zvuka (-) da biste prešli na prethodnu pesmu tokom reprodukcije.

Srpski

12