Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 233 из 799

background image

Korišćenje Bluetooth zvučnika

11

Odspajanje ili ponovno povezivanje uređaja

Možete da prekinete trenutnu vezu pritiskom i držanjem tastera za „Bluetooth“ uparivanje 
„Bluetooth“ zvučnika boce otprilike tri sekunde.
Ako se „Bluetooth“ veza prekine zbog razdaljine između uređaja, približite uređaje na određeni 
vremenski period. Uređaji će se automatski ponovo povezati.

•  Možete takođe da prekinete vezu tako što ćete isključiti Bluetooth zvučnik ili 

onemogućiti funkciju „Bluetooth“ na povezanom uređaju. Kada ponovo uključite 
„Bluetooth“ zvučnik i uređaji budu u dometu, ili aktivirate funkciju „Bluetooth“ na 
povezanom uređaju, uređaji će se automatski ponovo povezati.

•  Ako se „Bluetooth“ veza prekine zbog kvara na jednom od uređaja, koristite 

„Bluetooth“ meni na povezanom uređaju da biste ponovo povezali uređaje.

•  Može se javiti buka ukoliko je nepravilno isključena „Bluetooth“ veza.

Povezivanje sa drugim uređajima

Nakon prekida veze između „Bluetooth“ zvučnika i mobilnog uređaja, možete da povežete 
„Bluetooth“ zvučnik sa drugim uređajima.

Pritisnite i držite taster „Bluetooth“ otprilike tri sekunde da biste prekinuli trenutnu vezu i 
pristupili režimu „Bluetooth“ uparivanja.

Povežite „Bluetooth“ zvučnik sa drugim uređajem.

Srpski

11