Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 231 из 799

background image

9

Korišćenje Bluetooth zvučnika

Uključivanje ili isključivanje Bluetooth zvučnika

Pritisnite i držite taster za uključivanje-isključivanje/Reprodukovanje da biste uključili ili isključili 
„Bluetooth“ zvučnik.
Kada uključujete „Bluetooth“ zvučnik flaše prvi put, uključuje se lampa a on ulazi u režim 
„Bluetooth“ uparivanja.

•  Ako se vaš „Bluetooth“ zvučnik zaledi ili ne reaguje, pritisnite i zadržite taster 

uključivanje-isključivanje/za reprodukovanje oko osam sekundi.

•  Sledite sva postavljena upozorenja i smernice ovlašćenog osoblja na mestima gde je 

zabranjeno korišćenje bežičnih uređaja, kao što su avioni ili bolnice.

Povezivanje sa drugim uređajem

Napomene u vezi korišćenja „Bluetooth“ funkcije

„Bluetooth“ je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje na 
razne uređaje na kraćim udaljenostima. Može da se povezuje i razmenjuje podatke sa drugim 
uređajima na kojima je omogućena funkcija „Bluetooth“, kao što su mobilni uređaji, računari, 
štampači i drugi digitalni kućni uređaji, bez povezivanja kablovima.

•  Da biste izbegli probleme prilikom povezivanja Bluetooth zvučnika sa drugim uređajem, 

stavite uređaje jedan blizu drugog.

•  Obezbedite da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar dometa Bluetooth 

veze (10 m). Domet se može da varira, u zavisnosti od okruženja u kome se uređaji koriste.

•  Uverite se da između vašeg Bluetooth zvučnika i povezanog uređaja nema prepreka, 

uključujući osobe, zidove, uglove ili ograde.

•  Ne dirajte „Bluetooth“ antenu povezanog uređaja.

Srpski

9