Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 230 из 799

background image

Prvi koraci

8

Provera napunjenosti baterije

Kada je „Bluetooth“ zvučnik povezan na mobilni uređaj preko „Bluetooth“-a, možete da proverite 
napunjenost baterije „Bluetooth“ zvučnika na mobilnom uređaju.

Uparite „Bluetooth“ zvučnik sa mobilnim uređajem.

Na povezanom mobilnom uređaju, preuzmite i instalirajte aplikaciju Lux manager.
Možete da preuzmete aplikaciju 

Lux manager sa „Galaxy Apps“ ili „Play Store“. Ako 

koristite iOS mobilni uređaj, možete da preuzmete aplikaciju sa „App Store“ kompanije 
„Apple“.

Na ekranu aplikacija mobilnog uređaja, kucnite na Lux manager.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, početnom ekranu, kucnite na 

Lux manager.

Na povezanom mobilnom uređaju prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa 
obaveštenjima.
Ako koristite iOS mobilni uređaj, prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili centar sa 
obaveštenjima.
Možete da proverite napunjenost baterije „Bluetooth“ zvučnika.

Ako nije prikazana napunjenost baterije „Bluetooth“ zvučnika, na glavnom ekranu aplikacije 

Lux 

manager kucnite na 

 

→ Menadžer povezivanja i kucnite na ime „Bluetooth“ zvučnika da se 

povežete na njega.

Režim štednje baterije

„Bluetooth“ zvučnik ima funkciju štednje energije koji čuva napunjenost baterije.
Ako se „Bluetooth“ zvučnik ne koristi duže od 30 minuta, npr. kada se pauzira reprodukovanje 
muzike, funkcija štednje energije će se automatski aktivirati a zvučnik će se isključiti.

Ako se „Bluetooth“ zvučnik puni ili je povezan na uređaj preko audio kabla, funkcija 
štednje energije neće biti aktivirana.

Srpski

8