Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 229 из 799

background image

Prvi koraci

7

Bežično punjenje

„Bluetooth“ zvučnik ima ugrađen kalem za bežično punjenje. Možete da punite bateriju pomoću 
bežičnog punjača (prodaje se zasebno).

Stavite dno „Bluetooth“ zvučnika na bežični punjač.

Nakon što se u potpunosti napuni, isključite „Bluetooth“ zvučnik sa bežičnog punjača.

•  Kada se između „Bluetooth“ zvučnika i bežičnog punjača nalazi strano telo, 

„Bluetooth“ zvučnik se možda neće pravilno puniti.

•  Koristite isključivo bežične punjače koje je odobrila kompanija Samsung. Ako koristite 

druge bežične punjače, baterija se možda neće pravilno puniti.

Srpski

7