Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 228 из 799

background image

Prvi koraci

6

Kablovsko punjenje

Napunite „Bluetooth“ zvučnik pre prvog korišćenja ili kada nije duže vreme korišćen.

Koristite isključivo punjače koje je odobrila kompanija Samsung (više od 5 V/1 A za 
žičano punjenje, više od 5 V/2 A za bežično punjenje). Neodobreni punjači ili kablovi 
mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja „Bluetooth“ zvučnika.

Povežite „Bluetooth“ zvučnik na punjač.

Nepravilno priključivanje punjača može da dovede do ozbiljnih oštećenja Bluetooth 
zvučnika. Sva šteta nastala nepravilnim korišćenjem nije pokrivena garancijom.

Nakon što se u potpunosti napuni, isključite „Bluetooth“ zvučnik sa punjača.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač 
za uključivanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da 
biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne 
utičnice i treba da je lako dostupan.

Srpski

6