Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 227 из 799

background image

Prvi koraci

5

Boja

Status

Brzo treperi plavo tri 
puta

Povezan preko funkcije „Bluetooth“

Brzo treperi crvena tri 
puta

Povezano preko „Bluetooth“-a (kada je baterija prazna)

Treperi svake četiri 
sekunde

Baterija je prazna

Ako indikatorska lampica ne radi na opisani način, isključite punjač iz „Bluetooth“ 
zvučnika i ponovo ga uključite.

Punjenje baterije

Saveti i mere opreza pri punjenju baterije

•  Možete da punite „Bluetooth“ zvučnik pomoću punjača (prodaje se zasebno).
•  Ako je baterija potpuno prazna, Bluetooth zvučnik se ne može uključiti odmah pri 

priključivanju punjača. Ostavite neka se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre 
uključivanja Bluetooth zvučnika.

•  Korišćenje izvora napajanja koji nije punjač, kao npr. računar, može da dovede do sporijeg 

punjenja usled slabije struje.

•  Bluetooth zvučnik može da se koristi dok se puni, ali će se tako produžiti vreme do 

napunjenosti baterije.

•  Ako „Bluetooth“ zvučnik primi nestabilno napajanje tokom punjenja, možda neće raditi. Ako 

dođe do ovoga, isključite punjač iz „Bluetooth“ zvučnika.

•  Tokom punjenja, „Bluetooth“ zvučnik i punjač se mogu pregrejati. Ovo je uobičajeno i ne bi 

trebalo da utiče na životni vek ili rad Bluetooth zvučnika. Ukoliko se baterija zagreje više od 
uobičajenog, punjač može da prekine punjenje.

•  Ako se Bluetooth zvučnik ne puni na odgovarajući način, odnesite Bluetooth zvučnik i 

punjač u servisni centar kompanije Samsung.

•  Vreme punjenja može da varira u zavisnosti od specifikacija punjača.

Srpski

5