Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 225 из 799

background image

Prvi koraci

3

Raspored uređaja

Lampa

Taster za 

uključivanje-isključivanje

/za reprodukovanje 

(Indikatorska lampica)

Taster za „Bluetooth“ 

uparivanje

Konektor za audio kabl

Port za punjač

Podloga za bežično 

punjenje

Zvučnik

Ručica

Taster jačine zvuka (-)

Taster jačine zvuka (+)

Taster za podešavanje 

jačine svetla lampe

Taster za podešavanje 

jačine svetla lampe

Srpski

3