Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 224 из 799

background image

Prvi koraci

2

Sadržaj pakovanja

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke:

•  Bluetooth zvučnik
•  Kratko uputstvo za upotrebu

•  Stavke koje se isporučuju sa uređajem i dostupni dodatni proibor se mogu razlikovati 

u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

•  Priložene stavke su dizajnirane isključivo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne 

sa drugim uređajima.

•  Izgledi i specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.
•  Možete da kupite dodatnu prateću opremu od lokalnog prodavca Samsung opreme. 

Pre kupovine se uverite da je kompatibilna sa uređajem.

•  Koristite isključivo prateću opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Korišćenje 

neodobrene prateće opreme može da izazove probleme u radu i kvarove koje ne 
pokriva garancija.

•  Dostupnost prateće opreme je podložna promenama, što u potpunosti zavisi od 

kompanija koje je proizvode. Za više informacija o dostupnoj pratećoj opremu, idite 
na veb-sajt kompanije Samsung.

Srpski

2