Srpski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 223 из 799

background image

1

Prvi koraci

Prvo pročitajte

Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga 
koristite na bezbedan i ispravan način.

•  Slike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promenama bez 

prethodnog obaveštenja.

•  Pre korišćenja „Bluetooth“ zvučnika, uverite se da je kompatibilan sa vašim uređajem.
•  „Bluetooth“ zvučnik je kompatibilan sa uređajima koji je sertifikovao Konzorcijum za bežični 

prenos energije (WPC).

Ikonice sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu kod vas ili drugih da izazovu telesne povrede

Oprez: Situacije koje mogu da izazovu oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi

Obaveštenje: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Srpski

1