Hrvatski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 222 из 799

background image

Autorsko pravo

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj je priručnik zaštićen međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo 
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili 
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu dohvata podataka, bez 
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

•  SAMSUNG i SAMSUNG logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
•  Bluetooth

®

 je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. diljem svijeta.

•  Svi su ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Hrvatski

22