Hrvatski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 220 из 799

background image

Dodatak

20

Bluetooth zvučnik je zaprljan

Nježno obrišite Bluetooth zvučnik mekanom krpom. Nemojte upotrebljavati kemikalije ili snažne 
deterdžent. Time bi se mogla promijeniti boja ili bi moglo doći do hrđanja vanjske strane uređaja.

Uklanjanje baterije

•  Za uklanjanje baterije morate posjetiti ovlašteni servisni centar s dobivenim uputama.
•  Zbog vlastite sigurnosti ne smijete pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno 

uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti 
sigurnost uređaja.

•  Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili 

deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa, 
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.

Uklonite gumenu nožicu s donjeg dijela Bluetooth zvučnika.

Nakon uklanjanja gumene nožice vidjet ćete četiri vijka. Uklonite četiri vijka.

Uklonite poklopac s donjeg dijela Bluetooth zvučnika.

Uklonite dva vijka koji se nalaze ispod ploče audio utičnice.

Uklonite preostala četiri vijka s donjeg dijela Bluetooth zvučnika.

Uklonite zavojnicu iz središta Bluetooth zvučnika.

Polako povucite rešetku kako bi ploča audio utičnice izašla iz Bluetooth zvučnika.

Povucite i odspojite trakasti kabel za uklanjanje ploče audio utičnice iz Bluetooth zvučnika.

Izvucite rešetku kako biste je u potpunosti uklonili.

Hrvatski

20