Hrvatski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 219 из 799

background image

Dodatak

19

Drugi Bluetooth uređaj ne može locirati Bluetooth zvučnik

•  Provjerite je li vaš Bluetooth zvučnik u Bluetooth načinu uparivanja.
•  Ponovno pokrenite Bluetooth zvučnik i potražite Bluetooth zvučnik.
•  Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar raspona 

povezivanja putem Bluetooth veze (10 m).

Ako gornji savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisu.

Vaš Bluetooth zvučnik se ne može povezati s drugim Bluetooth 

uređajem

•  Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog 

raspona Bluetooth veze (10 m).

•  S uređaja na koji se želite spojiti odspojite sve uparene uređaje i ponovno se pokušajte 

spojiti.

Bluetooth veza često se prekida

•  Ako postoje prepreke između uređaja tada se radna udaljenost može smanjiti.
•  Vodite računa da su vaš Bluetooth zvučnik i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog 

raspona Bluetooth veze (10 m).

•  Kad koristite uređaj Bluetooth zvučnik s drugim Bluetooth uređajima, na vezu mogu utjecati 

elektromagnetski valovi. Koristite Bluetooth zvučnik u okruženjima s manje bežičnih uređaja.

Bluetooth zvučnik ne radi kako je opisano u priručniku

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o povezanom uređaju.

Baterija se prazni brže nego kad je kupljena

•  Ako Bluetooth zvučnik ili bateriju izložite vrlo visokim ili vrlo niskim temperaturama, korisna 

snaga punjenja može se smanjiti.

•  Baterija je potrošni materijal i njena se korisna snaga s vremenom smanjuje.

Hrvatski

19