Hrvatski Аксессуар Samsung Колонка Bottle design

Страница: 218 из 799

background image

18

Dodatak

Rješavanje problema

Prije obraćanja Samsungovom servisu pokušajte neka od sljedećih rješenja.

Bluetooth zvučnik se ne uključuje

Ako je baterija potpuno ispražnjena, Bluetooth zvučnik se ne uključuje. Prije uključivanja 
Bluetooth zvučnika potpuno napunite bateriju.

Bluetooth zvučnik se zamrzava

Ako se Bluetooth zvučnik zamrzne ili ne radi ispravno, problem pokušajte riješiti isključivanjem i 
ponovnim uključivanjem Bluetooth zvučnika.
Ako Bluetooth zvučnik i dalje ne reagira, prekinite i ponovno uspostavite vezu putem Bluetootha. 
Kako biste to učinili, pritisnite gumb za Bluetooth uparivanje na otprilike tri sekunde. Kada 
Bluetooth zvučnik uđe u Bluetooth način uparivanja, ponovno spojite uređaje i zatim provjerite 
rad Bluetooth zvučnika.
Ako problem i dalje postoji, obratite se Samsungovom servisu.

Baterija se ne puni ispravno (vrijedi za USB kablove i punjače koje je 

odobrio Samsung)

Pobrinite se da je USB kabel ili punjač ispravno spojen.
Ako problem i dalje postoji, obratite se Samsungovom servisu.

Hrvatski

18