Предисл Серия ge Msi GE700

Страница: 19 из 103

background image

 

1-19 

Предисл

о

в

ие
 

 

odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog 

uobičajenog veka trajanja. 

(Netherlands) 

(Nederlands)

 De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en 

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als 

vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun 

levenscyclus.. 

(Romanian)

 (Română)

 În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic, 

Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic" 

nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească 

înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.

 

(Portuguese) 

(Português)

 De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 

Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico 

e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a 

esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil. 

(Swedish)

 (Svenska) 

Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), 

Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska 

utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att 

tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

 

(Finnish)

 (Suomi) 

Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan 

direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin 

alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.