Paziojums Принтер hp photosmart HP Серия принтеров HP Photosmart A640

Страница: 9 из 16

background image

7

Paziņojums

Šī dokumenta informācijā var tikt izdarīti grozījumi bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas tiesības aizsargātas. Šī materiāla 

pavairošana, adaptēšana vai tulkošana bez iepriekšējas Hewlett-Packard rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot autortiesību likumos 

atļautajos gadījumos. Vienīgās HP izstrādājumiem un pakalpojumiem noteiktās garantijas ir ietvertas attiecīgajiem izstrādājumiem 

un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Nekas no šeit minētā nav uzskatāms par papildu garantiju nodrošinošu 

faktoru. HP neuzņemas atbildību par šajā tekstā pieļautām tehniskām vai redakcionālām drukas kļūdām vai izlaidumiem.

Normatīvā informācija

Normatīvais modeļa identifikācijas numurs

Normatīvajos aktos noteiktajiem identifikācijas nolūkiem jūsu ierīcei ir piešķirts normatīvais modeļa numurs. Izstrādājuma 

normatīvais modeļa numurs ir SNPRH-0807. Šo normatīvo numuru nedrīkst sajaukt ar mārketinga nosaukumu (HP Photosmart 

A640) vai izstrādājuma numuriem (CC001A, CC002A, utt.).

Informācijas meklēšana

Informāciju par printera uzstādīšanu skatiet rokasgrāmatā Sākt ar šo. Lai iegūtu informāciju par printera lietošanu, problēmu 

novēršanu, izstrādājuma specifikācijām, vides aizsardzību, kā arī papildu normatīvo informāciju, lejupielādējiet pilnu lietotāja 

rokasgrāmatas tekstu, kas ir pieejams vietnē www.hp.com/support.

Strāvas prasības

Strāvas adapteris

Ieejas spriegums

Ieejas frekvence

0957-2287 

(Ziemeļamerika)

0957-2288 

(plaša diapazona)

120 Vac

100-240 Vac

60 Hz

50/60 Hz

Strāvas patēriņš

Ziemeļamerika

Wide range

Stāvoklis

Patērētā strāva

Stāvoklis

Patērētā strāva

Izslēgts

Dīkstāvē

Drukājot

0,28

4,19

9,17

vidējais, 

vatos

vidējais, 

vatos

vidējais, 

vatos

Izslēgts

Dīkstāvē

Drukājot

0,19

4,98

9,73

vidējais, 

vatos

vidējais, 

vatos

vidējais, 

vatos

Darbības vide

Ieteicamie ekspluatācijas nosacījumi

Temperatūra: 15–35 °C (59–95 °F)

Mitrums: 20–80% (relatīvais)