Pastaba Принтер hp photosmart HP Серия принтеров HP Photosmart A640

Страница: 7 из 16

background image

5

Pastaba

Šio dokumento informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Visos teisės saugomos. Šią medžiagą atgaminti, pritaikyti ar versti 

be išankstinio raštiško „Hewlett-Packard“ sutikimo draudžiama, išskyrus autoriaus teisių įstatymuose numatytus atvejus. HP 

produktų ir paslaugų garantijos nustatytos specialiuose garantiniuose pareiškimuose, kurie pateikiami kartu su produktais ir 

paslaugomis. Jokia čia pateikta informacija neturėtų būti suprasta kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar 

redakcines šio leidinio klaidas.

Reglamentinė informacija

Reglamentinis modelio identifikacijos numeris

Jūsų produkto reglamentinei identifikacijai priskirtas reglamentinis modelio numeris. Reglamentinis jūsų produkto modelio 

numeris yra SNPRH-0807. Šio reglamentinio numerio nereikėtų painioti su prekės pavadinimu (HP Photosmart A640) arba 

produkto numeriais (CC001A, CC002A ir pan.).

Raskite informacijos

Spausdintuvo nustatymo informacijos ieškokite vadove „Pradėkite čia“. Norėdami gauti spausdintuvo naudojimo, trikčių 

šalinimo, produkto specifikacijų, teisinės, aplinkosaugos ir papildomos reglamentinės informacijos, iš puslapio  

www.hp.com/support atsisiųskite visą internetinį naudotojo vadovą.

Maitinimo sistemai taikomi reikalavimai

Maitinimo adapteris Įvesties įtampa

Įvesties dažnis

0957-2287 

(Šiaurės Amerika)

0957-2288 

(Visur kitur)

120 Vac

100-240 Vac

60 Hz

50/60 Hz

Energijos suvartojimas

Šiaurės Amerika

Visur kitur

Valstija

Energijos suvartojimas Valstija

Energijos suvartojimas

Išjungta

Laukimo būsena

Spausdinant

0,28

4,19

9,17

vatai 

(tipinė 

vertė)
vatai 

(tipinė 

vertė)
vatai 

(tipinė 

vertė)

Išjungta

Laukimo būsena

Spausdinant

0,19

4,98

9,73

vatai 

(tipinė 

vertė)
vatai 

(tipinė 

vertė)
vatai 

(tipinė 

vertė)

Darbo aplinka

Rekomenduojamos darbo sąlygos 

Temperatūra: 15–35 °C (59–95 °F) 

Drėgnis: 20–80 % santykinė drėgmė