Tkeskkond Принтер hp photosmart HP Серия принтеров HP Photosmart A640

Страница: 5 из 16

background image

3

Teade

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva materjali 

reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma Hewlett-Packardi eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud 

autorikaitseseadustega lubatud määral. HP toodete ja teenuste garantiid avaldatakse ainult nende toodete ning teenustega 

kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaldustes. Mitte mingit selles dokumendis sisalduvat teavet ei saa pidada täiendavaks 

garantiiks. HP ei vastuta siin esineda võivate tehniliste ega toimetuslike vigade ning samuti mitte väljajäetud teabe eest.

Normatiivne informatsioon

Normatiivne mudeli identifitseerimisnumber

Normatiivse identifitseerimise eesmärgil on tootele antud normatiivne mudelinumber. Teie seadme normatiivne mudelinumber 

on SNPRH-0807. Seda numbrit ei tohiks segi ajada seadme turundusnimega (HP Photosmart A640) ega tootenumbritega 

(CC001A, CC002A jne).

Informatsiooni leidmine

Printeri seadistusteavet leiate alustusjuhendist. Teavet printeri kasutamise, tõrkeotsingu, toote spetsifikatsioonide, juriidilise 

teabe, keskkonnateabe ja lisa normatiivse teabe kohta leiate täielikust kasutusjuhendist, mille saate laadida aadressilt  

www.hp.com/support.

Toitevajadused

Toiteadapter

Sisendpinge

Sisendsagedus

0957-2287 

(Põhja-Ameerika)

0957-2288 

(lai vahemik)

120 Vac

100-240 Vac

60 Hz

50/60 Hz

Energiatarbimine

Põhja-Ameerika

Lai vahemik

Olek

Tarbitud võimsus

Olek

Tarbitud võimsus

Väljalülitatuna

Ooterežiimis

Printimisel

0.28

4.19

9.17

vatti 

tüüpiline

vatti 

tüüpiline

vatti 

tüüpiline

Väljalülitatuna

Ooterežiimis

Printimisel

0.19

4.98

9.73

vatti 

tüüpiline

vatti 

tüüpiline

vatti 

tüüpiline

Töökeskkond

Soovitatud töötingimused

Temperatuur: 15–35 °C (59–95 °F)

Niiskus: 20-80% RH