HP Photosmart A series Принтер hp photosmart HP Серия принтеров HP Photosmart A640

Страница: 1 из 16

background image

HP Photosmart A640 series

Warranty and Regulatory 

Information

Garantii- ja normatiivne 

informatsioon

Garantija ir reglamentinė 

informacija

Garantija un normatīvā 

informācija

Гарантия и сведения о 

соответствии нормам

הניקתו תוירחא אשונב עדימ