Instalacja oprogramowania Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 92 из 152

background image

Instalacja oprogramowania

System Windows

1.

Zamknij wszystkie otwarte programy na każdym z komputerów, dla których udostępnione jest
urządzenie.

2.

Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.

3.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4.

Wydrukuj stronę z jakiegokolwiek programu, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało
poprawnie zainstalowane.

UWAGA:

Jeżeli instalacja nie powiedzie się, ponownie zainstaluj oprogramowanie.

System Mac

1.

Zamknij wszystkie otwarte programy na każdym z komputerów, dla których udostępnione jest
urządzenie.

2.

Zainstaluj oprogramowanie urządzenia z dysku CD.

3.

Puknij ikonę urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

4.

W komputerze otwórz menu Apple  , puknij menu Preferencje systemowe, a następnie puknij
ikonę Drukowanie i faks.

5.

Puknij symbol plus (+).

Domyślnie system Mac OS X wyszukuje sterownik i dodaje urządzenie do menu podręcznego
drukarki z wykorzystaniem metody Bonjour. W większości sytuacji ta metoda zapewnia
najlepsze wyniki. Jeśli system OS X nie może odnaleźć sterownika drukarki HP, zostanie
wyświetlony komunikat o błędzie. Zainstaluj ponownie oprogramowanie.

W przypadku podłączenia urządzenia do dużej sieci może być wymagane skorzystanie z opcji
drukowania IP zamiast połączenia Bonjour. Wykonaj następujące czynności:

a.

Puknij przycisk IP Printer (Drukarka IP).

b.

Z listy rozwijanej Protokół wybierz opcję Gniazdo HP Jetdirect. Wprowadź adres IP lub
nazwę hosta urządzenia. Z listy rozwijanej Drukuj używając wybierz model urządzenia,
jeżeli jeszcze nie został wybrany.

6.

Wydrukuj stronę z jakiegokolwiek programu, aby upewnić się, że oprogramowanie zostało
poprawnie zainstalowane.

UWAGA:

Jeżeli instalacja nie powiedzie się, ponownie zainstaluj oprogramowanie.

4

Instalacja oprogramowania

PLWW

90

HP LaserJet Information Engineering