HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 91 из 152

background image

h.

WŁĄCZ

i.

WŁĄCZONE

j.

ADRES

3.

Naciśnij przycisk strzałki w górę   lub w dół  , aby wybrać pierwszy znak adresu. Naciśnij
przycisk 

OK

.

Powtórz tę czynność dla pozostałych znaków w adresie.

UWAGA:

Po wprowadzeniu każdego znaku należy nacisnąć przycisk 

OK

.

4.

Naciśnij przycisk strzałki w górę   lub w dół  , aby wybrać znak stopu  . Naciśnij przycisk

OK

.

5.

Naciśnij przycisk 

Ekran główny

  , aby powrócić do stanu Gotowe.

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia

1.

Naciśnij przycisk 

Ekran główny

  .

2.

Otwórz każde z poniższych menu. Naciśnij strzałkę w dół  , aby je podświetlić, i wybierz je,
naciskając przycisk 

OK

.

a.

KONFIGURUJ URZĄDZ.

b.

We/Wy

c.

MENU URZĄDZENIA WBUDOWANEGO JETDIRECT

d.

TCP/IP

e.

USTAWIENIA IPV4

f.

METODA KONFIG.

g.

RĘCZNIE

h.

USTAWIENIA RĘCZNE

i.

<ADRES IP>MASKA PODSIECI lub DOMYŚLNA BRAMA

3.

Naciśnij przycisk strzałki w górę   lub w dół  , aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę dla
pierwszego bajtu adresu IP, maski podsieci lub domyślnej bramy.

4.

Naciśnij przycisk 

OK

, aby przejść do następnej grupy cyfr, lub naciśnij strzałkę do tyłu, aby

przejść do poprzedniej grupy cyfr  .

5.

Powtórz kroki 3 i 4, aby wprowadzić pełny adres IP, maskę podsieci lub domyślną bramę, a
następnie naciśnij przycisk 

OK

, aby zapisać ustawienia.

6.

Naciśnij przycisk 

Ekran główny

  , aby powrócić do stanu Gotowe.

PLWW

Instalacja sieciowa

3

PL

89

HP LaserJet Information Engineering