HP LaserJet Information Engineering Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 90 из 152

background image

6.

Znajdź adres IP na stronie wbudowanego urządzenia Jetdirect.

HP Color LaserJet CP4525 Printers

    Embedded Jetdirect Page

7.

IPv4: Jeżeli adres IP ma postać 0.0.0.0, 192.0.0.192 lub 169.254.x.x, należy ręcznie
skonfigurować adres IP. Patrz poniższe instrukcje. W przeciwnym razie sieć została
skonfigurowana pomyślnie.

IPv6: Jeżeli adres IP rozpoczyna się od „fe80:”, urządzenie powinno być gotowe do pracy. W
przeciwnym razie należy ręcznie skonfigurować adres IP. Patrz poniższe instrukcje.

Ręczna konfiguracja adresu IP

Jeśli Twoja sieć obsługuje wersję 6 protokołu internetowego (IPv6), zaleca się z niej korzystać w
celu najdokładniejszego zabezpieczenia procesu drukowania sieciowego. W przypadku sieci
nieobsługujących IPv6 należy skorzystać z IPv4. Spytaj administratora sieci jaki adres IP powinien
zostać użyty.

UWAGA:

Z reguły protokołu IPv6 używa się w systemach operacyjnych Windows Vista, Macintosh,

Unix i Linux. W przypadku innych systemów Windows i na potrzeby sieci domowych można użyć
protokołu IPv4.

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania urządzenia

1.

Naciśnij przycisk 

Ekran główny

  .

2.

Otwórz każde z poniższych menu. Naciśnij strzałkę w dół  , aby je podświetlić, i wybierz je,
naciskając przycisk 

OK

.

a.

KONFIGURUJ URZĄDZ.

b.

We/Wy

c.

MENU URZĄDZENIA WBUDOWANEGO JETDIRECT

d.

TCP/IP

e.

USTAWIENIA IPV6

f.

ADRES

g.

USTAWIENIA RĘCZNE

2

Instalacja oprogramowania

PLWW

88

HP LaserJet Information Engineering