Instalacja oprogramowania Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 89 из 152

background image

Instalacja oprogramowania

Instalacja sieciowa

Użyj połączenia sieciowego, aby podłączyć do urządzenia kilka komputerów.

Konfiguracja adresu IP

1.

Podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do gniazda sieciowego.

2.

Przed kontynuacją odczekaj 60 sekund. W tym czasie sieć rozpozna urządzenie i przypisze mu
adres IP lub nazwę hosta.

3.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk 

Ekran główny

  .

4.

Naciśnij przycisk strzałki w dół  , aby podświetlić menu INFORMACJE, a następnie naciśnij
przycisk 

OK

.

5.

Naciśnij przycisk strzałki w dół  , aby podświetlić menu DRUKUJ KONFIGURACJĘ, a
następnie naciśnij przycisk 

OK

.

PLWW

Instalacja sieciowa

1

PL

87

HP LaserJet Information Engineering