Skriverdriveralternativer for Windows Принтер hp laserjet HP Серия корпоративных принтеров HP Color LaserJet CP4525

Страница: 88 из 152

background image

Skriverdriveralternativer for Windows

Skriverdrivere gir tilgang til produktfunksjonene og gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere
med produktet (ved hjelp av et skriverspråk). Følgende skriverdrivere er tilgjengelige på

www.hp.com/go/cljcp4025_software

 eller 

www.hp.com/go/cljcp4525_software

.

HP PCL 6-driver

følger med som standarddriver og installeres automatisk med mindre du
velger en annen driver

anbefales for alle Windows-miljøer

gir den generelt beste hastigheten, utskriftskvaliteten og
produktfunksjonsstøtten for de fleste brukere

utviklet for å samkjøre med Windows GDI (Graphic Device Interface) for den
beste hastigheten i Windows-miljøer

er kanskje ikke fullt ut kompatibel med tredjepartsprogrammer eller
egendefinerte programmer som er basert på PCL 5

HP UPD PS-driver

anbefales for utskrift med Adobe

®

-programmer eller andre grafikkintensive

programmer

gir støtte for utskrifter med PostScript-emuleringsbehov eller støtte for
PostScript-flashskrift

HP UPD PCL 5

anbefales for generelle kontorutskrifter i Windows-miljøer

kompatibel med tidligere PCL-versjoner og eldre HP LaserJet-produkter

det beste valget for utskrifter fra tredjepartsprogrammer eller egendefinerte
programmer

det beste valget når du opererer i blandede miljøer som krever at produktet
angis som PCL 5 (UNIX, Linux, mainframe)

utviklet for bruk i Windows-miljøer i bedrifter for å bruke én driver med flere
skrivermodeller

foretrekkes ved utskrifter til flere skrivermodeller fra en mobil Windows-
datamaskin

6

Programvareinstallering

NOWW

86

HP LaserJet Information Engineering